Max 3D Pro thứ 3 ngày 18/10/2022

Kết quả kỳ #171 ngày 18-10-2022
ĐB 734 155
G.1 465 195 267 506
G.2 023 162 692 531 507 368
G.3 422 890 147 315 405 269 019 920

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro