TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
09 5 lượt 64 2 lượt 26 14 lượt
23 4 lượt 77 2 lượt 56 14 lượt
44 4 lượt 79 2 lượt 58 14 lượt
96 4 lượt 02 1 lượt 44 13 lượt
97 4 lượt 03 1 lượt 60 13 lượt
04 3 lượt 05 1 lượt 92 13 lượt
51 3 lượt 15 1 lượt 97 13 lượt
56 3 lượt 18 1 lượt 04 12 lượt
00 2 lượt 19 1 lượt 05 12 lượt
03 2 lượt 20 1 lượt 09 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
94 1 lượt 98 1 lượt 84 3 lượt
91 1 lượt 95 1 lượt 80 3 lượt
90 1 lượt 92 1 lượt 76 3 lượt
89 1 lượt 89 1 lượt 31 3 lượt
87 1 lượt 87 1 lượt 14 3 lượt
85 1 lượt 81 1 lượt 53 4 lượt
82 1 lượt 76 1 lượt 36 4 lượt
76 1 lượt 75 1 lượt 07 4 lượt
74 1 lượt 70 1 lượt 98 5 lượt
73 1 lượt 60 1 lượt 91 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
06, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 46, 49, 50, 52, 57, 64, 66, 67, 69, 75, 79, 84, 86, 88, 95, 98, 99 00, 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99

Advertisements
Tin tài trợ