Max 3D Pro thứ 7 ngày 15/10/2022

Kết quả kỳ #170 ngày 15-10-2022
ĐB 462 693
G.1 771 750 270 268
G.2 196 241 217 505 720 435
G.3 556 050 555 620 913 329 327 804

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro