Max 3D Pro thứ 7 ngày 12/11/2022

Kết quả kỳ #182 ngày 12-11-2022
ĐB 719 282
G.1 694 605 571 304
G.2 121 161 727 208 718 895
G.3 491 443 385 335 702 609 841 550

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro