Max 3D Pro thứ 5 ngày 10/11/2022

Kết quả kỳ #181 ngày 10-11-2022
ĐB 187 379
G.1 180 508 982 725
G.2 255 153 791 754 373 759
G.3 258 173 947 164 093 303 119 992

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro