Max 3D Pro thứ 3 ngày 29/11/2022

Kết quả kỳ #189 ngày 29-11-2022
ĐB 193 099
G.1 658 244 798 985
G.2 839 785 119 638 958 355
G.3 598 557 378 736 436 856 033 917

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro