Max 3D Pro thứ 7 ngày 29/10/2022

Kết quả kỳ #176 ngày 29-10-2022
ĐB 785 982
G.1 527 779 529 469
G.2 475 191 293 701 266 214
G.3 301 392 570 278 630 798 341 911

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro