Max 3D Pro thứ 5 ngày 29/09/2022

Kết quả kỳ #163 ngày 29-09-2022
ĐB 350 999
G.1 821 207 920 524
G.2 580 403 348 879 184 499
G.3 711 509 878 706 587 981 375 490

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro