Max 3D Pro thứ 3 ngày 25/10/2022

Kết quả kỳ #174 ngày 25-10-2022
ĐB 769 700
G.1 277 387 575 963
G.2 712 328 446 106 185 342
G.3 726 624 636 894 493 033 297 466

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro