Max 3D Pro thứ 7 ngày 24/09/2022

Kết quả kỳ #161 ngày 24-09-2022
ĐB 458 191
G.1 605 300 592 112
G.2 229 923 694 985 116 274
G.3 940 339 221 909 392 453 052 494

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro