Max 3D Pro thứ 7 ngày 22/10/2022

Kết quả kỳ #173 ngày 22-10-2022
ĐB 790 389
G.1 346 791 653 746
G.2 008 398 873 061 234 281
G.3 683 958 966 014 028 996 887 624

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro