Max 3D Pro thứ 7 ngày 19/11/2022

Kết quả kỳ #185 ngày 19-11-2022
ĐB 213 296
G.1 076 856 130 898
G.2 911 871 732 399 954 042
G.3 682 565 368 999 084 283 165 152

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro