Max 3D Pro thứ 3 ngày 11/10/2022

Kết quả kỳ #168 ngày 11-10-2022
ĐB 689 320
G.1 808 374 202 117
G.2 922 909 213 272 092 570
G.3 634 712 943 529 777 641 065 752

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro