Max 3D Pro thứ 3 ngày 04/10/2022

Kết quả kỳ #165 ngày 04-10-2022
ĐB 295 696
G.1 319 961 383 236
G.2 110 894 523 117 540 688
G.3 191 639 067 360 638 445 507 449

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro